Gegevensbescherming

Privacybeleid

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is:
TattooMed GmbH
Ulmer Straße 300
70327
Stuttgart
mail@tattoo-med.de

Bedankt voor uw interesse in onze online shop. De bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij u in detail over de behandeling van uw gegevens.

1. toegang tot gegevens en hosting

U kunt onze websites bezoeken zonder enige persoonlijke informatie te geven. Wanneer u een website oproept, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijv. de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, de datum en het tijdstip van de oproep, het overgedragen gegevensvolume en de opgevraagde aanbieder (toegangsgegevens) bevat en het gesprek documenteert.

Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geëvalueerd om de storingsvrije werking van de site te garanderen en ons aanbod te verbeteren. In overeenstemming met Art. 6 lid 1 S. 1 lit. f DSGVO dient dit ter waarborging van onze overwegend legitieme belangen bij een juiste voorstelling van ons aanbod in het kader van een belangenafweging. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na afloop van uw bezoek aan onze website verwijderd.

Hostingdiensten door een derde
partij Als onderdeel van de verwerking namens ons, levert een derde partij ons de hosting- en weergavediensten voor de Website. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij een correcte voorstelling van ons aanbod, die zwaarder wegen dan de belangen van de betrokken partijen. Alle gegevens die in de loop van het gebruik van deze website of in de daarvoor bestemde formulieren in de online shop worden verzameld, zoals hieronder beschreven, worden verwerkt op de servers van de website. Verwerking op andere servers vindt alleen plaats binnen de hier beschreven scope.

Deze dienstverlener is gevestigd in een land van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.

2. Verzameling en gebruik van gegevens voor contractverwerking, contactpersoon

Wij verzamelen persoonlijke gegevens wanneer u ons deze informatie vrijwillig verstrekt in het kader van uw bestelling of wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via contactformulier of e-mail). Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat wij in deze gevallen de gegevens nodig hebben voor de verwerking van het contract of voor de verwerking van uw contactpersoon en u de bestelling of het contact niet zonder hun aanwijzing kunt verzenden. Welke gegevens worden verzameld, is te zien op de respectievelijke invoerformulieren. Wij gebruiken de gegevens die u ons verstrekt in overeenstemming met Art. 6 lid 1 S. 1 lit. b DSGVO voor de contractverwerking en de verwerking van uw aanvragen. Voor zover u uw toestemming heeft gegeven in overeenstemming met Art. 6 lid 1 S. 1 lit. van een DSGVO door te besluiten een klantenrekening te openen, zullen wij uw gegevens gebruiken voor het openen van een klantenrekening. Na volledige verwerking van het contract of verwijdering van uw klantaccount worden uw gegevens beperkt voor verdere verwerking en verwijderd na het verstrijken van de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om gegevens te gebruiken die verder gaan dan wat wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren. Het verwijderen van uw klantaccount is op elk moment mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of door gebruik te maken van een functie in de klantaccount die voor dit doel is bedoeld.

3. gegevensoverdracht

Om de overeenkomst conform art. 6 lid 1 S. 1 lit. b DSGVO uit te voeren, geven wij uw gegevens door aan het met de levering belaste transportbedrijf, voor zover dit nodig is voor de levering van de bestelde goederen. Afhankelijk van welke betalingsdienstaanbieder u in het bestelproces selecteert, geven wij de hiervoor verzamelde betalingsgegevens door aan de met de betaling belaste kredietinstelling en, indien van toepassing, aan de door ons belaste betalingsdienstaanbieder of aan de gekozen betalingsdienst voor de verwerking van de betalingen. In sommige gevallen verzamelen de geselecteerde betalingsdienstaanbieders deze gegevens ook zelf als u daar een rekening opent. In dit geval moet u tijdens het bestelproces met uw toegangsgegevens inloggen bij de betaaldienstverlener. In dit verband is de verklaring inzake gegevensbescherming van de respectieve betalingsdienstaanbieder van toepassing.

4. e-mail nieuwsbrieven en reclame per post


E-mail reclame met nieuwsbriefregistratie Indien u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, zullen wij de daarvoor benodigde gegevens of door u afzonderlijk verstrekte gegevens gebruiken om u op basis van uw toestemming regelmatig onze e-mailnieuwsbrief te sturen conform art. 6 lid 1 S. 1 lit. a DSGVO.

U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of door gebruik te maken van een link die hiervoor in de nieuwsbrief is opgenomen. Na de uitschrijving zullen wij uw e-mailadres verwijderen, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om gegevens te gebruiken die verder gaan dan hetgeen wettelijk is toegestaan en waarvan wij u in deze verklaring op de hoogte stellen.

E-mailreclame zonder aanmelding voor de nieuwsbrief en uw recht van bezwaar
Indien wij uw e-mailadres in verband met de verkoop van een product of dienst ontvangen en u heeft hiertegen geen bezwaar gemaakt, behouden wij ons het recht voor om u op basis van § 7 lid 3 UWG regelmatig per e-mail aanbiedingen te doen voor soortgelijke producten, zoals de reeds gekochte producten, uit ons assortiment. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij het aanspreken van onze klanten in de reclame, die zwaarder wegen dan de belangen van de klant.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw e-mailadres door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een daartoe bestemde link in de reclamemail, zonder dat dit andere kosten met zich meebrengt dan de verzendkosten volgens de basistarieven.

De nieuwsbrief wordt door een dienstverlener namens ons verstuurd, aan wie wij uw e-mailadres voor dit doel doorgeven.

Deze serviceprovider is gevestigd in de VS en is gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield. Een actueel certificaat kan hier worden bekeken. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die gecertificeerd zijn onder het Privacy Shield.

Postadvertenties en uw recht van bezwaar
Verder behouden wij ons het recht voor om uw voor- en achternaam en uw postadres te gebruiken voor onze eigen reclamedoeleinden, bijvoorbeeld om u interessante aanbiedingen en informatie over onze producten per post te sturen. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen, die zwaarder wegen dan de belangen van onze klanten, in een promotionele aanpak in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, onder f), van de DSGVO.

De reclamemailings worden in het kader van de verwerking door een dienstverlener aan wie wij uw gegevens voor dit doel doorgeven, aan ons ter beschikking gesteld.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag en het gebruik van uw gegevens voor deze doeleinden door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie.

5. gebruik van gegevens voor de verwerking van betalingen

Identiteits- en kredietcontrole bij de keuze van de betalingsdiensten van Klarna
Als u kiest voor de betalingsdiensten van Klarna, vragen wij uw toestemming volgens Art. 6 lid 1 zin 1 lit. van een DSGVO dat wij de gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling en een identiteits- en kredietcontrole aan Klarna mogen overdragen. In Duitsland kunnen de in de gegevensbeschermingsverklaring van Klarna genoemde kredietagentschappen worden gebruikt voor identiteits- en kredietcontroles.
Klarna zal de verkregen informatie over de statistische kans op wanbetaling gebruiken om een evenwichtig besluit te nemen over het aangaan, uitvoeren of beëindigen van de contractuele relatie.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de onderstaande contactgegevens. Als gevolg daarvan kunnen wij u mogelijk niet langer bepaalde betalingsmogelijkheden aanbieden. U kunt uw toestemming voor dit gebruik van uw persoonlijke gegevens te allen tijde intrekken, ook aan Klarna.

6. integratie van de Trusted Shop Trustbadge

Voor de weergave van ons Trusted Shops keurmerk en de eventueel verzamelde beoordelingen, alsmede het aanbod van Trusted Shops producten voor kopers na een bestelling, is de Trusted Shops trust badge op deze website geïntegreerd.

Dit dient om onze legitieme belangen bij een optimale marketing, die in het kader van een belangenafweging overheersen, te waarborgen door een veilige aankoop in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. f DSGVO mogelijk te maken. De trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een aanbod van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen. De trustbadge wordt door een CDN-aanbieder (Content Delivery Network) in het kader van de orderverwerking ter beschikking gesteld. Trusted Shops GmbH maakt ook gebruik van dienstverleners uit de VS. Een passend niveau van gegevensbescherming wordt gegarandeerd. Meer informatie over gegevensbescherming bij Trusted Shops GmbH vindt u hier.

Met de oproep van de Trustbadge slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat ook uw IP-adres, de datum en het tijdstip van de oproep, het overgedragen gegevensvolume en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en het gesprek documenteert. Individuele toegangsgegevens worden opgeslagen in een beveiligingsdatabase voor de analyse van beveiligingsincidenten. De logbestanden worden uiterlijk 90 dagen na aanmaak automatisch verwijderd.

Verdere persoonlijke gegevens worden aan Trusted Shops GmbH doorgegeven als u besluit om Trusted Shops-producten te gebruiken na het afronden van een bestelling of als u zich al hebt geregistreerd voor gebruik. Zij past de contractuele overeenkomst toe die tussen u en Trusted Shops is gesloten. Hiervoor vindt een automatische verzameling van persoonlijke gegevens uit de bestelgegevens plaats. Of u al geregistreerd bent als koper voor een product gebruik, wordt automatisch gecontroleerd op basis van een neutrale parameter, het e-mailadres gehasht door cryptologische one-way functie. Het e-mailadres wordt vóór de verzending omgezet in deze hashwaarde, die niet door Trusted Shops kan worden gedecodeerd. Na controle op een overeenkomst wordt de parameter automatisch gewist.

Dit is noodzakelijk voor de vervulling van onze en Trusted Shops' overheersende legitieme belangen bij het bieden van kopersbescherming in verband met de specifieke bestelling en de transactiebeoordelingsdiensten conform art. 6 lid 1 S. 1 lit. f DSGVO. Meer details, ook over het bezwaar, zijn te vinden in de hierboven gekoppelde verklaring van Trusted Shops inzake gegevensbescherming en in de trustbadge.

7. cookies en webanalyse

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en om het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, om geschikte producten te tonen of voor marktonderzoek, maken wij op verschillende pagina's gebruik van zogenaamde cookies. Dit dient om onze legitieme belangen te beschermen in een optimale presentatie van ons aanbod in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch worden opgeslagen op uw eindapparaat. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na afloop van de browsersessie, d.w.z. na het sluiten van uw browser, weer verwijderd (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat staan en stellen ons in staat uw browser te herkennen bij een volgend bezoek (permanente cookies). U kunt de duur van de opslag zien in de cookie-instellingen van uw webbrowser. U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gesteld van het plaatsen van cookies en u kunt zelf beslissen of u deze cookies accepteert of dat u ze in bepaalde gevallen of in het algemeen niet accepteert. Elke browser verschilt in de manier waarop hij de cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. U kunt deze voor elke browser vinden onder de volgende links:
Internet Explorer™: https:
//support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies Safari™: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/12.0/mac/10.14
Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en
Firefox™ https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Opera™ : https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies

Als u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

Gebruik van Google (Universal) Analytics voor webanalyse
Deze website maakt gebruik van Google (Universal) Analytics voor websiteanalyse. De webanalyseservice wordt geleverd door Google Ireland Limited, een onderneming die is opgericht en wordt geëxploiteerd volgens de wetgeving van Ierland, met statutaire zetel in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (www.google.de). Dit dient ter waarborging van onze overwegend legitieme belangen bij een optimale presentatie van ons aanbod in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, onder f), van de DSGVO. Google (Universal) Analytics maakt gebruik van methoden die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken, zoals cookies. De automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Door het activeren van IP-anonimisering op deze website wordt het IP-adres verkort voordat het wordt verzonden binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. Het door uw browser in het kader van Google Analytics doorgegeven geanonimiseerde IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd. De in dit kader verzamelde gegevens worden na afloop van het doel en het gebruik van Google Analytics door ons gewist.

Voor zover informatie wordt overgedragen naar en opgeslagen op servers van Google in de VS, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield. Een actueel certificaat kan hier worden bekeken. Op basis van deze overeenkomst tussen de Verenigde Staten en de Europese Commissie heeft deze laatste een passend niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die zijn gecertificeerd in het kader van het privacyschild.

U kunt het verzamelen van de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de browser-plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is op de volgende link:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Als alternatief voor de browser-plugin kunt u op deze link klikken om het verzamelen van gegevens door Google Analytics op deze website in de toekomst te verhinderen. Daarbij wordt een opt-out-cookie op uw eindapparaat opgeslagen. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op de link klikken.

Google Optimize
Onze website maakt gebruik van de webanalyse- en optimalisatiedienst "Google Optimize", die wordt aangeboden door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (hierna "Google Optimize"). We gebruiken de Google Optimize-service om de aantrekkelijkheid, inhoud en functionaliteit van onze website te verbeteren door nieuwe functies en inhoud beschikbaar te stellen aan een percentage van onze gebruikers en veranderingen in het gebruik statistisch te evalueren.

Google Optimize maakt gebruik van cookies, waarmee wij uw gebruik van onze website kunnen optimaliseren en analyseren. De door deze cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Wij gebruiken Google Optimize met geactiveerde IP-anonimisering, zodat uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte eerder hebben ondertekend, wordt ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS overgebracht en daar ingekort. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van onze website te evalueren, om rapporten over optimaliseringstests en gerelateerde websiteactiviteiten samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot websiteactiviteiten en internetgebruik te leveren.

Wij hebben een contract voor de verwerking van bestellingen gesloten met de dienstverlener, waarin wij hem verplichten de gegevens van onze klanten te beschermen en niet door te geven aan derden. Aangezien er een overdracht van persoonsgegevens naar de VS plaatsvindt, zijn er verdere beschermingsmechanismen nodig om het in de DSGVO vastgelegde niveau van gegevensbescherming te waarborgen. Om dit te waarborgen zijn wij met de aanbieder standaardclausules voor gegevensbescherming overeengekomen in overeenstemming met artikel 46, lid 2, onder c), van de DSGVO. Deze verplichten de ontvanger van de gegevens in de VS om de gegevens te verwerken in overeenstemming met het beschermingsniveau in Europa. In gevallen waarin dit ook door deze contractuele verlenging niet kan worden gegarandeerd, zullen wij ons inspannen om aanvullende voorschriften en verplichtingen van de ontvanger in de VS te verkrijgen.

U kunt het verzamelen van gegevens die door de cookie worden gegenereerd en die betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door
te downloaden en te installeren - de browser-plugin die beschikbaar is op de volgende link(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout).
- stel een opt-out-cookie in, die voorkomt dat uw gegevens worden verzameld tijdens toekomstige bezoeken aan deze website. Als u op de volgende link klikt, wordt de opt-out-cookie ingesteld: Schakel Google Analytics en Google Optimize uit ("javascript:__gaOptout()")

Voor meer informatie over Google's gegevensverzameling en -verwerking verwijzen wij u naar het privacybeleid van Google, dat te vinden is op de volgende link.(https://policies.google.com/privacy)
De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, S. 1 lit. f DSGVO. Ons rechtmatige belang vloeit voort uit de hierboven genoemde doeleinden voor het verzamelen van gegevens.

8. online marketing

Google Ads Remarketing
Via Google Ads promoten wij deze website in de zoekresultaten van Google en op websites van derden. Wanneer u onze website bezoekt, wordt het zogenaamde remarketingcookie ingesteld door Google, dat automatisch op interesse gebaseerde reclame mogelijk maakt door middel van een pseudoniem cookie-ID en op basis van de pagina's die u bezoekt. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij de optimale marketing van onze website in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Na beëindiging van het doel en het einde van het gebruik van Google Ads Remarketing door ons, zullen de in dit kader verzamelde gegevens worden verwijderd.

De verdere verwerking van de gegevens vindt alleen plaats als u met Google bent overeengekomen dat uw web- en app-browsinggeschiedenis door Google wordt gekoppeld aan uw Google-account en de informatie uit uw Google-account wordt gebruikt om de advertenties die u op het web ziet, te personaliseren. Als u tijdens uw bezoek aan onze website bij Google bent ingelogd, gebruikt Google uw gegevens samen met de gegevens van Google Analytics om lijsten met doelgroepen op te stellen en te definiëren voor cross-device remarketing. Voor dit doel koppelt Google uw persoonlijke gegevens tijdelijk aan Google Analytics-gegevens om doelgroepen te vormen.

Google Ads is een dienst die wordt geleverd door Google Ireland Limited, een onderneming die is opgericht en wordt geëxploiteerd volgens de wetgeving van Ierland, met statutaire zetel in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (www.google.de).
Voor zover informatie wordt overgedragen naar en opgeslagen op servers van Google in de VS, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield.
Een actueel certificaat kan hier worden bekeken. Op basis van deze overeenkomst tussen de Verenigde Staten en de Europese Commissie heeft deze laatste een passend niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die zijn gecertificeerd in het kader van het privacyschild.

Via deze link kunt u de remarketingcookie deactiveren. Daarnaast kunt u bij de Digital Advertising Alliance informatie inwinnen over het instellen van cookies en hiervoor instellingen maken.

Google reCAPTCHA
Om ons te beschermen tegen misbruik van onze webformulieren en spam, gebruiken wij de Google reCAPTCHA-service op sommige formulieren op deze website. Google reCAPTCHA is een dienst die wordt geleverd door Google Ireland Limited, een vennootschap naar Iers recht met zetel in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. (www.google.de). Door het controleren van een handmatige invoer voorkomt deze dienst dat geautomatiseerde software (zogenaamde bots) onrechtmatige activiteiten op de website uitvoert. In overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, onder f), van de DSGVO dient dit ter bescherming van onze legitieme belangen bij de bescherming van onze website tegen misbruik en om ervoor te zorgen dat onze online-aanwezigheid ongestoord wordt weergegeven.
Google reCAPTCHA maakt gebruik van een in de website geïntegreerde code, een zogenaamde JavaScript, om in het kader van de controle methoden te gebruiken die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken, zoals cookies. De automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van deze website, inclusief uw IP-adres, wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Bovendien worden andere cookies die door Google in uw browser worden opgeslagen, door Google reCAPTCHA geëvalueerd.
Een uitlezing of opslag van persoonsgegevens uit de invoervelden van het betreffende formulier vindt niet plaats.
Voor zover informatie wordt overgedragen naar en opgeslagen op servers van Google in de VS, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield. Een actueel certificaat kan hier worden bekeken. Op basis van deze overeenkomst tussen de Verenigde Staten en de Europese Commissie heeft deze laatste een passend niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die zijn gecertificeerd in het kader van het privacyschild.
U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te selecteren, maar let op: als u dit doet kunt u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website gebruiken. Houd er rekening mee dat dit de functionaliteit van onze website voor uw gebruik kan beperken.
Meer informatie over het gegevensbeschermingsbeleid van Google vindt u hier.

Onze online aanwezigheid op Facebook, Google, Twitter, Instagram, Pinterest
Onze aanwezigheid op sociale netwerken en platforms dient om de actieve communicatie met onze klanten en prospects te verbeteren. Daar informeren we over onze producten en actuele aanbiedingen.
Wanneer u onze online aanwezigheid in sociale media bezoekt, kunnen uw gegevens automatisch worden verzameld en opgeslagen voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Uit deze gegevens worden met behulp van pseudoniemen zogenaamde gebruikersprofielen gemaakt. Deze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om advertenties te plaatsen binnen en buiten de platformen die vermoedelijk overeenkomen met uw interesses. Voor dit doel worden meestal cookies gebruikt op uw eindapparaat. Het bezoekersgedrag en de interesses van de gebruikers worden in deze cookies opgeslagen. Dit dient volgens Art. 6 Para. 1 lit. f. DSGVO, dit dient om onze legitieme belangen, die in het kader van de belangenafweging overheersen, veilig te stellen in een optimale presentatie van ons aanbod en een effectieve communicatie met klanten en geïnteresseerden. Indien u door de betreffende sociale-mediaplatformbeheerders om toestemming wordt gevraagd voor gegevensverwerking, bijvoorbeeld met behulp van een selectievakje, is de wettelijke basis voor gegevensverwerking artikel 6, lid 1, onder a), van de DSGVO.
Voor zover de bovengenoemde sociale-mediaplatforms hun hoofdkwartier in de VS hebben, geldt het volgende: De Europese Commissie heeft voor de VS een adequacy finding uitgebracht. Dit gaat terug naar het EU-VS Privacy Shield. Een actueel certificaat voor het betreffende bedrijf kan hier worden bekeken.
Voor gedetailleerde informatie over de verwerking en het gebruik van gegevens door de aanbieders op hun websites, evenals een contactoptie en uw rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy, in het bijzonder de mogelijkheid om bezwaar te maken (opt-out), verwijzen wij u naar de hieronder gelinkte gegevensbeschermingsverklaringen van de aanbieders. Mocht u toch hulp nodig hebben, dan kunt u contact met ons opnemen.
Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/

De gegevensverwerking is gebaseerd op een overeenkomst tussen medeverantwoordelijke partijen conform art. 26 DSGVO, die u hier
kunt bekijken: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Google/ YouTube: https://policies.google.com/privacy
Twitter: https://twitter.com/de/privacy
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875
Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

Opt-out:
Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads
Google/ YouTube: https://adssettings.google.com/authenticated
Twitter: https://twitter.com/personalization
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875
Pinterest: https://www.pinterest.de/?next=/settings/.

9. het verzenden van evaluatieherinneringen per e-mail

Waarderingsherinnering door Trusted Shops
Indien u ons tijdens of na uw bestelling uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven conform art. 6 lid 1 zin 1 lit. a DSGVO, sturen wij uw e-mailadres naar Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Keulen (www.trustedshops.de), zodat zij u per e-mail een waarderingsherinnering sturen.

Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of rechtstreeks naar Trusted Shops.

Waarderingsherinnering door Google
Als u ons tijdens of na uw bestelling uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven in overeenstemming met Art. 6 lid 1 zin 1 lit. a DSGVO, sturen wij uw e-mailadres naar Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland (https://google.de), zodat zij u per e-mail een waarderingsherinnering kunnen sturen.

Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of rechtstreeks naar Google Ireland Limited.

10. contactgegevens en uw rechten

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 • in overeenstemming met Art. 15 DSGVO, het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt in de mate die daarin is beschreven;
 • in overeenstemming met Art. 16 DSGVO, het recht om de onmiddellijke verbetering van door ons opgeslagen onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te eisen;
 • in overeenstemming met art. 17 DSGVO, het recht om de verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens te eisen, tenzij verdere verwerking
  noodzakelijk is - om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;
  - om een wettelijke verplichting na te komen;
  - om redenen van algemeen belang of
  - om wettelijke
  aanspraken te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.
 • op grond van art. 18 DSGVO, het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen, indien
  - de juistheid van de gegevens door u wordt betwist;
  - de verwerking onrechtmatig is, maar u weigert deze te verwijderen;
  - wij de gegevens niet meer nodig hebben, maar u deze nodig heeft voor de stelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering; of
  - u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking op grond van art. 21 DSGVO.
 • in overeenstemming met Art. 20 DSGVO, het recht om uw persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om te verzoeken dat deze worden doorgegeven aan een andere verantwoordelijke partij;
 • op grond van artikel 77 DSGVO het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u zich hiervoor wenden tot de toezichthoudende instantie van uw gebruikelijke woonplaats of werkplek of tot de toezichthoudende instantie van de hoofdzetel van onze onderneming.


Als u vragen hebt over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, voor informatie, correctie, beperking of verwijdering van gegevens, evenals intrekking van verleende toestemmingen of bezwaar tegen een bepaald gebruik van gegevens, neem dan rechtstreeks contact met ons op via de contactgegevens in ons impressum.

******************************************************************************************************************************************************
Als wij in het kader van een belangenafweging persoonsgegevens verwerken zoals hierboven uiteengezet, kunt u bezwaar
maken tegen deze verwerking met het oog op de bescherming van onze gerechtvaardigde belangen, die in het kader van een belangenafweging overheersen. Indien de verwerking bestemd is voor direct marketing, kunt u dit recht te allen tijde uitoefenen zoals hierboven beschreven. Als de verwerking voor andere doeleinden wordt uitgevoerd, hebt u alleen het recht om bezwaar te maken als er redenen zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie.

Na uitoefening van uw recht van bezwaar zullen wij uw persoonsgegevens niet verder verwerken voor deze doeleinden, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende redenen zijn voor de verwerking die bescherming verdienen en die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Dit geldt niet als de verwerking bestemd is voor directe marketingdoeleinden. In dit geval zullen wij uw persoonlijke gegevens niet verder verwerken voor dit doel. ********************************************************************


Privacybeleid opgesteld met de Trusted Shops legal texter in samenwerking met Wilde Beuger Solmecke Rechtsanwälte.

Laatst bekeken
Medisch product Zeer effectieve huidverzorging Dermatologisch bevestigd We houden van dieren 100% Vergan Gemaakt in Duitsland