ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden

1. toepassingsgebied

Voor alle bestellingen via onze online shop gelden de volgende AGB's. Onze online shop is uitsluitend gericht op consumenten.
Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend niet commercieel zijn, noch hun zelfstandige beroepsactiviteit. Ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een maatschap met rechtsbevoegdheid, die handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit bij het sluiten van een rechtshandeling.

2. contractant, sluiting van het contract

Het verkoopcontract komt tot stand met TattooMed GmbH.

U kunt onze klantenservice bereiken voor vragen, klachten en bezwaren Mo-Fr 10:00-17:00 uur onder het telefoonnummer +49 (0)711 460 512 992 .

De presentatie van de producten in de online shop is geen juridisch bindend aanbod, maar een niet-bindende online catalogus. U kunt onze producten vrijblijvend in het winkelwagentje plaatsen en uw gegevens te allen tijde corrigeren voordat u uw bindende bestelling verstuurt, met behulp van de meegeleverde correctiehulpmiddelen die tijdens het bestelproces worden uitgelegd. Door op de bestelknop te klikken, plaatst u een bindende bestelling voor de goederen in het winkelwagentje. De ontvangstbevestiging van uw bestelling wordt direct na het versturen van de bestelling per e-mail verstuurd.

Wanneer het contract met ons wordt afgesloten is afhankelijk van de door u gekozen betaalmethode:

Klarna factuur
Wij accepteren uw bestelling door het sturen van een acceptatieverklaring in een aparte e-mail of door het leveren van de goederen binnen twee dagen.

PayPal Plus
Als onderdeel van de betaalservice PayPal Plus bieden wij u verschillende betaalmethoden aan als PayPal Services. Na het plaatsen van uw bestelling wordt u doorgestuurd naar de website van de online aanbieder PayPal. Daar kunt u uw betalingsgegevens invoeren en de betalingsopdracht bevestigen bij PayPal. Daarmee is het contract met ons gesloten.

Onmiddellijk door Klarna
Na het plaatsen van de bestelling wordt u doorgestuurd naar de website van de online aanbieder Sofort GmbH, waar u de betalingsopdracht bevestigt. Daarmee is het contract met ons gesloten.

Klarna automatische incasso
Na het plaatsen van de bestelling volgt u de instructies van Klarna. Hierbij geeft u Klarna een SEPA-domiciliëringsmandaat. Na verzending van de goederen wordt het geld van uw bankrekening afgeschreven. Daarmee is het contract met ons gesloten. U wordt door Klarna per e-mail op de hoogte gebracht.

Amazon Pay
Tijdens het bestelproces wordt u doorgestuurd naar de website van de online aanbieder Amazon voordat het bestelproces in onze online shop wordt afgerond. Daar kunt u het afleveradres en de betaalmethode die bij Amazon zijn opgeslagen selecteren en de betalingsinstructie aan Amazon bevestigen. U wordt dan doorverwezen naar onze online shop waar u het bestelproces kunt afronden. Na het plaatsen van de bestelling vragen wij Amazon om de betalingstransactie te initiëren en daarmee uw aanbod te accepteren.


3de contracttaal, opslag van de contracttekst De beschikbare taal voor het sluiten van het contract is het Duits.

Wij slaan de contracttekst op en sturen u de bestelgegevens en onze algemene voorwaarden per e-mail. U kunt de contracttekst bekijken in onze klantenlogin.

4. leveringsvoorwaarden

Naast de aangegeven productprijzen kunnen er ook verzendkosten zijn. Meer gedetailleerde informatie over mogelijke verzendkosten vindt u in de aanbiedingen.

We leveren alleen per verzending. Helaas is het niet mogelijk om de goederen zelf op te halen.

5. betaling

In onze winkel staan de volgende betalingsmogelijkheden tot uw beschikking:

PayPal Plus
Als onderdeel van de betaalservice PayPal Plus bieden wij u verschillende betaalmethoden aan als PayPal Services. U wordt doorgestuurd naar de website van de online aanbieder PayPal. Daar kunt u uw betalingsgegevens invoeren, het gebruik van uw gegevens door PayPal bevestigen en de betalingsinstructie naar PayPal sturen.

Als u de betalingsmethode PayPal heeft gekozen, moet u daar geregistreerd zijn of zich eerst registreren om het factuurbedrag te kunnen betalen en met uw toegangsgegevens te kunnen legitimeren. De betalingstransactie wordt direct na bevestiging van de betalingsopdracht automatisch uitgevoerd door PayPal. Tijdens het bestelproces ontvangt u verdere instructies.

Als u de betaalmethode met creditcard heeft gekozen, hoeft u niet geregistreerd te zijn bij PayPal om het factuurbedrag te kunnen betalen. De betalingstransactie wordt direct na bevestiging van de betalingsopdracht en na uw legitimatie als rechtmatige kaarthouder door uw creditcardmaatschappij op verzoek van PayPal uitgevoerd en uw kaart wordt belast. Tijdens het bestelproces ontvangt u verdere instructies.

Als u heeft gekozen voor de betaalmethode automatische incasso, hoeft u niet geregistreerd te zijn bij PayPal om het factuurbedrag te kunnen betalen. Met de bevestiging van de betalingsopdracht geeft u PayPal een automatische incasso opdracht. PayPal zal u informeren over de datum van de debitering (zogenaamde prenotificatie). Door het indienen van de domiciliëringsmandaat onmiddellijk na de bevestiging van de betalingsopdracht vraagt PayPal zijn bank om de betalingstransactie te initiëren. De betalingstransactie wordt uitgevoerd en uw rekening wordt gedebiteerd. Tijdens het bestelproces ontvangt u verdere instructies.

Als u heeft gekozen voor de betaalmethode factuur, hoeft u niet geregistreerd te zijn bij PayPal om het factuurbedrag te betalen. Na succesvolle adres- en kredietcontrole en het indienen van de bestelling, dragen wij onze claim over aan PayPal. In dit geval kunt u alleen betalen aan PayPal met schulddelgingseffect. Voor de betalingsverwerking via PayPal gelden - naast onze algemene voorwaarden - de algemene voorwaarden en het privacybeleid van PayPal. Meer informatie en de volledige AGB van PayPal voor aankoop op rekening vindt u hier: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pui-terms?locale.x=de_DE.

Amazon Pay
Tijdens het bestelproces wordt u doorgestuurd naar de website van de online aanbieder Amazon voordat het bestelproces in onze online shop wordt afgerond. Om het bestelproces te kunnen verwerken en het factuurbedrag via Amazon te kunnen betalen, dient u zich daar te registreren of zich eerst te registreren en zich te authenticeren met uw toegangsgegevens. Daar kunt u het leveringsadres en de betaalmethode die bij Amazon zijn opgeslagen selecteren, het gebruik van uw gegevens door Amazon bevestigen en de betalingsopdracht aan ons doorgeven.= Daarna wordt u doorgestuurd naar onze online shop waar u het bestelproces kunt afronden.
= Onmiddellijk nadat de goederen zijn verzonden, zullen we Amazon vragen om de betalingstransactie te starten. De betalingstransactie wordt automatisch uitgevoerd door Amazon. Tijdens het bestelproces ontvangt u verdere instructies.

Onmiddellijk door klarna
Na het plaatsen van uw bestelling wordt u doorverwezen naar de website van de online aanbieder Sofort GmbH. Om het factuurbedrag via Sofort te kunnen betalen, dient u een online bankrekening met PIN/TAN-procedure te hebben die is geactiveerd voor deelname aan Sofort, dient u zich te identificeren en de betalingsopdracht aan ons te bevestigen. Tijdens het bestelproces ontvangt u verdere instructies. Onmiddellijk daarna zal Sofort de betalingstransactie uitvoeren en uw rekening debiteren.

Klarna automatische incasso
Na het plaatsen van de bestelling wordt u door het betalingsproces geleid. Met de bevestiging van de betalingsopdracht geeft u Klarna een domiciliëringsmandaat. Klarna zal u informeren over de datum van de debitering (zogenaamde prenotificatie). Door het indienen van de domiciliëringsopdracht direct na bevestiging van de betalingsopdracht zal Klarna haar bank vragen de betalingstransactie te initiëren. De betalingstransactie wordt uitgevoerd en uw rekening wordt gedebiteerd. Tijdens het bestelproces ontvangt u verdere instructies. 

Koop op rekening via Klarna
In samenwerking met Klarna AB (www.klarna.de), Sveavägen 46, Stockholm, Zweden, bieden wij aankoop op rekening aan als betaaloptie.
Houd er rekening mee dat de Klarna-factuur alleen beschikbaar is voor consumenten en dat de betaling in elk geval aan Klarna moet worden gedaan.
Bij aankoop op rekening bij Klarna krijgt u altijd eerst de goederen en heeft u altijd 14 dagen de tijd om te betalen.
De volledige voorwaarden voor aankoop op rekening vindt u hier: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/EID/de_de/invoice?fee=0 .

6. eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven ons eigendom totdat de volledige betaling is ontvangen.

7. transportschade

Indien goederen worden geleverd met duidelijke transportschade, dient u zo spoedig mogelijk bij de bezorger te reclameren en onmiddellijk contact met ons op te nemen. Het niet indienen van een klacht of het niet contacteren van ons heeft geen gevolgen voor uw wettelijke claims en de handhaving ervan, vooral niet voor uw garantierechten. U helpt ons echter om onze eigen claims tegen de vervoerder of de transportverzekeraar te kunnen doen gelden.

8. garantie en waarborgen

Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geldt de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken.
Voor gebruikte goederen geldt het volgende: indien het gebrek na één jaar na levering van de goederen ontstaat, zijn claims voor gebreken uitgesloten. Gebreken die zich binnen een jaar na levering van de goederen voordoen, kunnen binnen de wettelijke verjaringstermijn van twee jaar na levering van de goederen worden opgeëist.
De bovenstaande beperkingen en verkorting van de termijn gelden niet voor vorderingen op grond van schade die door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangers is veroorzaakt.

  • in geval van letsel aan het leven, het lichaam of de gezondheid,
  • in geval van opzettelijke of grof nalatige plichtsverzuim of frauduleuze opzet,
  • in geval van schending van essentiële contractuele verplichtingen waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van het contract en op de naleving waarvan de contractpartner zich regelmatig mag beroepen (kardinale verplichtingen)
  • in het kader van een garantiebelofte, indien overeengekomen of
  • voor zover het toepassingsgebied van de wet op de productaansprakelijkheid wordt opengesteld.

Informatie over eventuele aanvullende garanties die van toepassing zijn en hun exacte voorwaarden zijn te vinden bij het product en op speciale informatiepagina's in de online shop.

9. aansprakelijkheid

Voor vorderingen op basis van schade die door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangers zijn veroorzaakt, zijn wij altijd onbeperkt aansprakelijk.

  • in geval van letsel aan het leven, het lichaam of de gezondheid,
  • in geval van opzettelijke of grove nalatigheid,
  • in het geval van garantiebeloften, indien overeengekomen, of
  • voor zover het toepassingsgebied van de wet op de productaansprakelijkheid wordt opengesteld.

In geval van schending van wezenlijke contractuele verplichtingen, waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van het contract en op de naleving waarvan de contractpartner door lichte nalatigheid van onze kant, van onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangers, regelmatig mag vertrouwen (kardinale verplichtingen), is de aansprakelijkheid beperkt tot de schade die ten tijde van het sluiten van het contract te verwachten is en waarvan het optreden typisch te verwachten is. Anders zijn schadeclaims uitgesloten.

10e Geschillenbeslechting
De Europese Commissie biedt een online platform voor geschillenbeslechting (OS) aan, dat te vinden is op https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Wij zijn niet verplicht en ook niet bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.

AGB maakt met de Trusted Shops in samenwerking met Wilde Beuger Solmecke Rechtsanwälte wetteksten.

Laatst bekeken
Medisch product Zeer effectieve huidverzorging Dermatologisch bevestigd We houden van dieren 100% Vergan Gemaakt in Duitsland